Bunt Saturninusa

Za panowania cesarza Domicjana prowincje nadreńskie raz jeszcze stały się areną wydarzeń niezwykle ważnych w skali całego państwa rzymskiego. Na przełomie 88 i 89 r. po Chr. miał bowiem miejsce bunt namiestnika Górnej Germanii, Lucjusza Antoniusza Saturninusa (L. Antonius Saturninus). Najprawdopodobniej w dniu 1 stycznia 89 r., w dwudziestą rocznicę proklamacji cesarskiej Witeliusza, legiony mogunckie […]