Bitwa pod Issos 194 rok n.e.

Na początku lipca 193 r., po ogłoszeniu przez senat Pescenniusza Nigra wrogiem publicznym, Septymiusz Sewer wszczął przeciw niemu regularną wojnę. Przede wszystkim wysłał legiony do ochrony newralgicznych rejonów. Najważniejsze było zabezpieczenie afrykańskich prowincji, przed atakiem armii Nigra ze strony Cyrenajki. Miało to oczywiście związek z zabezpieczeniem dostaw zboża dla Miasta. Starał się także zawczasu opanować […]

Zanim pojawił się Spartakus. Powstania niewolników przeciwko Rzymowi

Bunt Wettiusza Do pierwszych zaburzeń doszło w Kampanii, czyli w bogatej krainie średnich i wielkich majątków. W mieście Nuceri odkryto spisek 30 niewolników, których po śledztwie zgładzono. Pobudziło to czujność Rzymian, więc gdy w Kapui zbuntowało się 200 niewolników, szybko ich schwytano i zabito. Nie był to jednak koniec zamieszek, gdyż następne, już całkiem poważne, […]

Bunt Saturninusa

Za panowania cesarza Domicjana prowincje nadreńskie raz jeszcze stały się areną wydarzeń niezwykle ważnych w skali całego państwa rzymskiego. Na przełomie 88 i 89 r. po Chr. miał bowiem miejsce bunt namiestnika Górnej Germanii, Lucjusza Antoniusza Saturninusa (L. Antonius Saturninus). Najprawdopodobniej w dniu 1 stycznia 89 r., w dwudziestą rocznicę proklamacji cesarskiej Witeliusza, legiony mogunckie […]

Oblężenie Masady

Po zdobyciu Herodionu i Macherontu w rękach powstańców pozostał już tylko jeden umocniony punkt oporu – Masada (Metzada), leżąca na krańcu Pustyni Judzkiej około 2 km (obecnie 4 km) na zachód od Morza Martwego. Twierdza, spełniająca również funkcje pałacu, wznosiła się na górze, której szczyt tworzył płaski, rozległy płaskowyż, mierzący 634 m wzdłuż dłuższej osi […]