Bunt Saturninusa

Za panowania cesarza Domicjana prowincje nadreńskie raz jeszcze stały się areną wydarzeń niezwykle ważnych w skali całego państwa rzymskiego. Na przełomie 88 i 89 r. po Chr. miał bowiem miejsce bunt namiestnika Górnej Germanii, Lucjusza Antoniusza Saturninusa (L. Antonius Saturninus). Najprawdopodobniej w dniu 1 stycznia 89 r., w dwudziestą rocznicę proklamacji cesarskiej Witeliusza, legiony mogunckie […]

Oblężenie Masady

Po zdobyciu Herodionu i Macherontu w rękach powstańców pozostał już tylko jeden umocniony punkt oporu – Masada (Metzada), leżąca na krańcu Pustyni Judzkiej około 2 km (obecnie 4 km) na zachód od Morza Martwego. Twierdza, spełniająca również funkcje pałacu, wznosiła się na górze, której szczyt tworzył płaski, rozległy płaskowyż, mierzący 634 m wzdłuż dłuższej osi […]